KAYNAKLAR

SIKÇA SORULAN SORULAR

CRAD,Birleşik Krallık merkezli ADAS Holdings kuruluşu olan CAMBRIDGE ENVIRONMENTAL ASSESSMENTS ın AB mevzuatları ve kimyasallar konusundaki 20 yıllık uzmanlık ve mevzuat birikimini, yapılan lisans anlaşması sonucu Türk Kimya endüstrisinin hizmetine sunmuştur.

1

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Olabilme Kriterleri Nelerdir?

devamı

Kimyasal Değerlendirme Uzman Eğitmeni Olabilme Kriterleri Nelerdir?

devamı
2
3

Kimyasal Değerlendirme Uzman Sertifikası Geçerlilik Süresi Nedir?

devamı

KKDİK Nedir, Neyin Kısaltmasıdır?

devamı
4
5

KKDİK Yönetmeliği Hangi Nedenle Yayınlanmıştır?

devamı

KKDİK’in Türk REACH’i Olarak Tanımlanması Doğru Mudur?

devamı
6
7

KKDİK Yönetmeliğinin Amaçları Nelerdir?

devamı

KKDİK Yönetmeliği Kapsamında Hangi Maddelerin Kayıtları Yapılacaktır?

devamı
8
9

KKDİK Kayıtları Nasıl Yapılacaktır?

devamı

KKDİK Kayıt Dosyaları Kimler Tarafından Hazırlanacaktır?

devamı
10
11

KKDİK Yönetmeliği Kapsam Dışı Olan Maddeler Nelerdir?

devamı

Madde Bilgisi Değişim Forumu Nedir, Amaçları Ne Olacaktır?

devamı
12
13

KKDİK Kapsamında Alt Kullanıcıların Durumu Ne Olacaktır?

devamı

Türk REACH'i KKDİK Yönetmeliği Kayıt İşlemleri Nasıl Olacaktır?

devamı
14
15

KKDİK Yönetmeliğinin Kapsamında Neler Vardır?

devamı

KKDİK Yönetmeliğinin Yayınlanması İle Yürürlükten Kalkacak Yönetmelikler Nelerdir?

devamı
16
17

Yeni GBF (Güvenlik Bilgi Formu) Yönetmeliği

devamı

13 Aralık 2014 Tarihinde Yayımlanan Yeni GBF Yönetmeliği Hükümleri Nelerdir?

devamı
18
19

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcı Sınavı İçin Gerekli Kriterler Nelerdir?

devamı

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik Kapsamları Nelerdir?

devamı
20
21

GHS (Küresel Uyum Sistemi) Nedir?

devamı

Biyosidal Ürün Yönetmeliği Hizmetlerimiz Nelerdir?

devamı
22
23

REACH Yönetmeliğinin Amacı Nedir?

devamı

REACH Nedir?

devamı
24
25

Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Yönetmeliğine Dair Hizmetlerimiz Nelerdir?

devamı

Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğinin Amacı Nedir?

devamı
26
27

CLP Mevzuatının Kapsamları Nelerdir?

devamı

CLP Tüzüğünün Amacı Nedir?

devamı
28
29

Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolüne (SEVESO) Dair Yönetmelik Hizmetlerimiz Nelerdir?

devamı

Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmeliğinin Amacı Nedir?

devamı
30
31

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

devamı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Gereklilikleri Nelerdir?

devamı
32
33

Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanmasındaki Amaç Nedir?

devamı

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Yönetmeliği (SEA Yönetmeliği) Uygulama Tarihleri Ne Zamandır?

devamı
34
35

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Yönetmeliğinin (SEA Yönetmeliği) Amacı Nedir?

devamı

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi (SEA Yönetmeliği) Bildirim Tarihleri Ne Zamandır?

devamı
36
37

Bitki Koruma Ürünlerine Dair Yönetmelik Gereklilikleri Nelerdir?

devamı

REACH Kayıt Sistemi Nedir?

devamı
38
39

Tehlikeli Kimyasal Maddelerin Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlaması Yönetmeliği'nin Amaçları Nelerdir?

devamı

Kimyasallarla Çalışırken Dikkat Edilmesi Gereken Genel Tedbirler Nelerdir?

devamı
40
41

Kimyasal Etiket Hazırlama Programının Özellikleri Nelerdir?

devamı

GBF/SDS/MSDS Hazırlama Yazılım Programının Özellikleri Nelerdir?

devamı
42
43

A.B. CLP Uygulama Tarihleri Ne Zaman?

devamı

CLP Mevzuatı Kapsamında Hangi Maddeleri Envantere Bildirmek Zorundayım?

devamı
44
45

CLP Yönetmeliği’ne göre Bildirim Ne Demektir?

devamı

Biyosidal Ürün Yönetmeliği Nedir?

devamı
46
47

Biyosidal Ürün Nedir?

devamı

E-SDS (Extended SDS) Nedir?

devamı
48
49

Maruziyet Senaryosu Nedir?

devamı

Maruziyet Senaryolu SDS’i Kimler Hazırlamakla Yükümlüdür?

devamı
50
51

Maruziyet Senaryolu SDS’in Amacı Nedir?

devamı

Maruziyet Senaryolu SDS Nasıl Hazırlanır?

devamı
52
53

Maruziyet Senaryolu SDS Niçin Önemlidir?

devamı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS/SDS/GBF) Nedir?

devamı
54
55

GBF/SDS /MSDS hakkında firmalar hangi kriterlere neden dikkat etmelidirler? !

devamı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu GBF/SDS /MSDS Nedir ?

devamı
56
57

Ürün içeriğimizde biyosidal aktif maddemiz var, yurt içi piyasaya arz ediyoruz? Yapılması gerekenler nelerdir?

devamı

Firmam Kozmetik Yönetmeliği’nden ne zaman tam olarak sorumlu olacak?

devamı
58
59

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS/SDS/GBF) Hazırlama Eğitimi

devamı

Seveso nedir? Şu an Türkiye’de uygulanıyor mu? Uygulanıyorsa, neler yapılması gerekiyor?

devamı
60
61

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (SDS/GBF/MSDS) Örneği

devamı

A.B.’de eski Kozmetik Direktifi’nin yerini alan bir Yönetmelik yayımlandığı doğru mu, bu A.B.’ye ihracat yapan bir kozmetik firmasını nasıl etkileyecek, yapılması gerekenler nelerdir?

devamı
62
63

CLP Mevzuat Uyumu için, bir karışım üreticisi olarak sınıflandırma ve etiketlendirme için son tarihler nelerdir?

devamı

CLP Yönetmeliği nedir, benim firmamı da kapsayacak mı?

devamı
64
65

MSDS Formu (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu)

devamı

Mevzuatta “eşya” tanımı nasıl yapılmıştır, bununla ilgili kayıt zorunluluğu var mıdır?

devamı
66
67

Güvenlik Bilgi Formu (MSDS/SDS/GBF) Hazırlama

devamı

A.B. üyesi olmayan bizim gibi ülkelerin REACH uygulaması açısından durumu nedir?

devamı
68
69

MSDS Danışmanlık Hizmetleri

devamı

REACH Mevzuatı bir belgelendirme sistemi midir?

devamı
70

İLETİŞİM BİLGİLERİ